Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Ten Square Games S.A.
10:00 16 grudnia 2020 roku
Wrocław