Materiał archiwalny zarejestrowany podczas
Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy

 

 

 

Rok 2014

Tu znajdują się relacje z poprzednich Walnych Zgromadzeń.
Aby wybrać materiał - kliknij na prawą strzałkę.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Mostostal Warszawa S.A.
8 maja 2014 roku

Rok 2015

Tu znajdują się relacje z poprzednich Walnych Zgromadzeń.
Aby wybrać materiał - kliknij na prawą strzałkę.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Mostostal Warszawa S.A.
20 kwietnia 2015 roku

Rok 2016

Tu znajdują się relacje z poprzednich Walnych Zgromadzeń.
Aby wybrać materiał - kliknij na prawą strzałkę.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Mostostal Warszawa S.A.
19 kwietnia 2016 roku