Zwyczajne Walne Zgromadzenie
mBANK S.A.
14:00 31 marca 2022 roku
Warszawa