Zwyczajne Walne Zgromadzenie
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
15:00 18 sierpnia 2020 roku
Wrocław