Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
ING Bank Śląski S.A.

19 kwietnia 2013