Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
ING Bank Śląski S.A.

24 października 2011