Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
ING Bank Śląski S.A.

7 kwietnia 2011
Katowice