Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
ING Bank Śląski S.A.

23 grudnia 2010
Katowice