Zwyczajne Walne Zgromadzenie
GETIN NOBLE BANK S.A.
11:00 26 maja 2022 roku
Warszawa