ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BANK BPH S.A.

GODZ. 12:00, 28 MAJA 2014
WARSZAWA