NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BANK BPH S.A.

GODZ. 12:00, 13 LISTOPADA 2013
WARSZAWA