ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BANK BPH S.A.

GODZ. 12:00, 6 CZERWCA 2013
WARSZAWA