Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Alior Bank S.A.

14:00, 30 listopada 2015 roku
Warszawa