Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Alior Bank S.A.

10:00, 25 maja 2015 roku
Warszawa