Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Alior Bank S.A.

10:00, 2 grudnia 2014 roku
Warszawa