Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Alior Bank S.A.

10:00, 15 maja 2014
Warszawa