Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Alior Bank S.A.

12:00, 19 czerwca 2013
Warszawa