Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ALIOR BANK S.A.
10:00 3 sierpnia 2023 roku
Warszawa