Transmisja / Live broadcast
Skonsolidowany raport kwartalny za 1kw.2015 r.
Consolidated quarterly report for Q1 2015

11 maja 2015 roku, godz. 10:00

Polski| English