Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
AGORA S.A.

godz. 11:00, 22 czerwca 2011 roku
Warszawa