Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
AGORA S.A.

25 czerwiec 2010
Warszawa