Zwyczajne Walne Zgromadzenie
AGORA S.A.
11:00 25 czerwca 2019 roku
Warszawa