Transmisja - WZA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
ALIOR BANK S.A.
10:00, 28 czerwca 2019 roku
Warszawa

Streaming zakończony.